ریجید ویلچر

ریجید ویلچر چیست؟

انواع مختلف ویلچر

ویلچر بطور کلی به دو نوع برقی و غیر برقی تقسیم میشود. و ویلچر غیر برقی هم خود دو نوع میباشد. نوع اول ویلچر معمولی یا تاشو که به اصطلاح انگلیسی (Folding Wheelchair) گفته میشود و به نوع دوم ریجید ویلچر که از همان اصطلاح (Rigid Wheelchair) گرفته شده، گفته میشود.

ویلچر تاشو به ویلچری گفته میشود که فریم آن از زیر نشیمنگاه دارای دو میله ضربدری و از وسط جمع میشود. و در مقابل آن ریجید ویلچر که از وسط جمع نمیشود بلکه پشتی آن به طرف جلو روی قسمت نشیمنگاه تا میشود و دو چرخ بزرگ آن با فشار یک پیم از بدنه جدا میشوند.

وقتی صحبت از ویلچر میشود، گاهی تصور میشود که خوب ویلچر، ویلچر است و دیگر احتیاج به بحث و گفتگو درباره آن نیست! و ویلچر را اینگونه تعریف میکنند که وسیله ایست که یک ناتوان جسمی که قادر به راه رفتن نیست، از آن برای حرکت و فعالیتهای روزمره خود استفاده میکند! ولی بر خلاف تصور، این عقیده اصلا صحیح نمیباشد و بعبارتی بحث در باره ویلچر یک بحث بسیار تخصصی میباشد. به لطف پیشرفت تکنولوژی و علم روز، در ساخت انواع ویلچر، انقلابی عظیم صورت گرفته و وقتی بحث از ویلچر میشود وارد دنیای وسیعی میشوید. در این مقاله فقط میخواهم مقایسه ای کوتاه بین ویلچر تاشو و ریجید ویلچر داشته باشم. میخواهیم ببینیم یک ویلچر تاشو با ریجید ویلچر چه فرقهایی دارند؟

فرقهای بین ویلچر تاشو و ریجید ویلچر

1- ریجید ویلچر سبکتر است و احتیاج به تعمییر کمتری نسبت به ویلچر تاشو دارد: یک ویلچر تاشو متشکل از اجزاء بسیار زیادیست. بنابراین، اجزاء متحرک زیادتری دارد و به همین میزان اصطهلاک قطعات و خرابی آنها بیشتر است. از همین اینجا میتوان نتیجه گیری کرد که برای استحکام ویلچر از قطعات آلومینیومی ظخیمتری استفاده میشود و لذا طبیعتا وزن ویلچر بالا میرود و طبیعتا از ریجید ویلچر سنگینتر است.

2- برای راندن یک ویلچر تاشو، ویلچرسوار انرژی بیشتری مصرف میکند. این نه فقط بدلیلل سنگینی آنست، بلکه انرژی صرف شده، در حرکتت دادن قطعات متحرک ویلچر تقسیم میشود و در واقع این انرژی آنجا هدر میرود. درحالیکه این انرژی در ریجید ویلچر بدلیل قطعات متحرک بسیار کم، مصروف راندن و حرکت سریعتر خود ویلچر میشود و بصورت مشهودی احساس میکنید ویلچر سریعتر و سبکتر به جلو حرکت میکند.

3- چرخهای کوچک جلو ویلچر تاشو بگونه ای طراحی میشود که حتما پشت پایه های جلو قرار گیرد، تا بدینوسیله ویلچر بتواند از وسط به خوبی جمع شود. به همین دلیل، وزن ویلچرسوار بینن چرخهای بزرگ عقب و کوچک جلو تقسیم میشودد و این باعث میشود چرخهای کوچک وزن زیادی را تحمل کنند. در حالیکه چرخهای کوچک در ریجید ویلچر برای کارایی بیشتر و قدرت مانور بالاتر بهینه سازی میشوند. یعنی چرخهای کوچک از پشت پایه ها از دوطرف فاصله میگیرد ولی از کنار به پایه ها نزدیک میشوند. در نتیجه، بیشترین وزن ویلچرسوار بر روی چرخهای بزرگ عقب متمرکز میشود. نتیجه فیزیکی آن، وزن کمتر روی چرخهای کوچک وارد میشود و در نتیجه قدرت مانور بیشتر و آسانتر در چرخیدن و حرکت است.

U2 light ریجید ویلچر سبک پنترا مدل
Next Post
فوائد و مزایای ریجید ویلچر

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu