ریجید ویلچر کودکان پنترا Bambino و Micro

  • Panthera Bambino
    پنترا Bambino
  • Panthera Micro
    پنترا Micro

مقالات ما را بخوانید

ریجید ویلچر

فوائد و مزایای ریجید ویلچر

1 Comment
در مقاله قبل ما تعریف ریجید ویلچر را در مقابل ویلچر تاشو بیان کردیم، و در این مقاله فوائد ریجید ویلچر را بیان میکنیم. فوائد و مزایای یک…
ریجید ویلچر

ریجید ویلچر چیست؟

No Comments
انواع مختلف ویلچرویلچر بطور کلی به دو نوع برقی و غیر برقی تقسیم میشود. و ویلچر غیر برقی هم خود دو نوع میباشد. نوع اول ویلچر معمولی…

با ما تماس بگیرید

Menu